Vilken relationstyp är du?

Lär dig hur din barndom kan påverka dina kärleksrelationer

– Testet är Gratis
– Tar ca 5 minuter att svara på frågorna
Anpassade råd till dig beroende på resultat

För att vi ska kunna erbjuda detta gratis behöver du gå med i vårt nyhetsbrev i slutet av testet.


Se videon för en introduktion till anknytningsteori.

Forskningsbaserat test

Detta är ett självskattningstest. För ett säkert resultat bör en psykolog göra ytterligare tester.