Vilken relationstyp är du?

Lär dig hur din barndom kan påverka dina kärleksrelationer

– Testet är Gratis
– Tar ca 5 minuter att svara på frågorna
Anpassade råd till dig beroende på resultat


Se videon för en introduktion till anknytningsteori.

Forskningsbaserat test

Detta är ett självskattningstest. För ett säkert resultat bör en psykolog göra ytterligare tester.