Anknytningsteori

Vad är anknytningsteori?

Kan forskning säga något om relationer? Varför är det så enkelt för vissa och så otroligt kämpigt för andra? Vilken anknytning en fått från sina föräldrar kan ge en del svar.

Anknytningsteorin har sitt ursprung i 1950-talet då en forskade på barn och hur de knyter an till sina föräldrar. De upptäckte att barn som blev separerade från sina föräldrar upplevde en stark ångest.

Illustration: Inspired by Amalia

Varför ska du bry dig om din anknytning?

  • Den kan ha stark påverkan på dina romantiska relationer
  • Du kan lära dig att hantera och förändra din anknytning under hela livet

Olika typer av anknytning

  • Otrygg ambivalent anknytning: Relationen tar mycket tankekraft och de tenderar att oroa sig för sin partners förmåga att älska dem tillbaka.
  • Otrygg undvikande anknytning: Jämställer ofta intimitet med förlust av självständighet och försöker ständigt att minimera närhet.
  • Trygg anknytning: Är bekväma med intimitet och är ofta varma och kärleksfulla.

Varför utvecklar vi olika anknytningsstilar?

När du var ett litet barn utvecklade du strategier för som var effektiva för att få så mycket närhet som möjligt från dina föräldrar. Du anpassade dig och formades utifrån hur dina föräldrar fungerade. I den perioden av ditt liv var din relationsmodell användbar. När du i vuxen ålder möter en partner har du kvar samma mönster, det aktiveras när du öppnar upp för intimitet och närhet. Tyvärr kan ditt anknytningsmönster från barndomen många gånger ställa till besvär för dig i vuxna kärleksrelationer.

Hur tar man reda på vilken anknytning ett barn har?

Läs mer om testet främmandesituationen här.

Du kan läsa mer om anknytningsteori här nedan. Eller gör anknytningstestet direkt!

Introduktion

De fyra relationstyperna

Så kan du hantera dem

Generella verktyg

Boktips