Samtal som minskar stress

Gör det till en vana att ha stressreducerande samtal


Varför och hur ska ni ha stressreducerande samtal?
Det är viktigt för en långsiktig relation att tillsammans lära sig hantera stress och press som uppstår utanför relationen. Professor John Gottman rekommenderar par att använda 20-30 min om dagen till att ha stressreducerande samtal. I de här samtalen ska ni inte alls prata om er egen relation eller eventuella konflikter mellan er. De handlar istället om att stötta varandra emotionellt inom andra områden i livet. Ni kan t ex prata om jobb, hälsa eller svåra relationer till kollegor, chefer, vänner eller föräldrar. 

7 punkter att tänka på i samtalen

  1. Turas om att prata (t ex 15 min var) 
  2. Visa genuint intresse för det din partner berättar 
  3. Ge inga råd (om din partner inte ber dig om det) 
  4. Kommunicera att du förstår och känner med din partner 
  5. Stå på din partners sida, även om du inte håller med om din partners åsikter så kan du ändå uttrycka empati med hur hen känner
  6. Visa kärlek och ömhet 
  7. Bekräfta din partners känslor, tex genom att säga “ja jag kan förstå att du känner nervositet inför det”

If there is a silver lining to your partner’s sadness, fear, or anger, it is that by listening to it you strengthen the trust between you. Experiences that generate the most negative emotions also have the capacity to build the strongest bonds.” – John Gottman 

Källa
Tipsen kommer från en av våra favoritböcker Sju gyllene regler för en lycklig kärleksrelation.