Tryggare i kärlek är skriven för dig med otrygg-ambivalent anknytning.

Känner du igen dig som otrygg-ambivalent?

– Är mer känslostyrd än tankestyrd
– Vill snabbt ha närhet och intimitet i nya relationer
– Kan känna osäkerhet på om din partners kärlek är äkta
– Upplever att bekräftelse och trygghet är väldigt viktigt
– Kan få jobbiga tankar när din partner inte är där
– Har lätt för att känna svartsjuka eller rädsla för att bli lämnad
– Kan växla mellan att vilja ha mycket närhet och att bli avvisande

Tryggare i kärlek är en handbok för att hantera din anknytning. Syftet med boken är att du ska få kunskapen och verktygen som behövs för att bygga blomstrande kärleksrelationer. Relationer där du känner dig trygg, bekräftad och älskad.

En otrygg-ambivalent anknytning orsakar ofta utmaningar i kärlek. Det är vanligt att känna svartsjuka, tvivel på partners kärlek och rädsla för att bli lämnad. Anknytningen kan också göra att du blir styrd av känslor och impulser. Du kan då snabbt skapa närhet men också plötsligt dra dig undan om du känner oro eller osäkerhet. Den goda nyheten är att det går att bryta gamla mönster och utveckla en tryggare anknytning. Med den här handboken får du verktygen för det!

Anna Ekeneld är medgrundare till relationsföretaget Bättre Relationer. Hon jobbar där med att inspirera par och individer till positiv utveckling. Speciellt har hon fokus på området anknytningsteori och vad forskning visar skapar långsiktiga och lyckliga kärleksrelationer.