15 Lära känna varandra bättre-frågor

Personliga öppna frågor för att lära känna varandra bättre.
Lättsamma frågor
 1. Vad längtar du efter?
 2. Vilken är den vackraste plats du känner till?
 3. Vad anser du är den viktigaste egenskapen hos en vän?
 4. Är det något du har drömt om att göra under en längre tid? Vad hindrar dig?
 5. Vilket är ditt finaste minne?
 6. Vad betyder frid för dig?
 7. Om du fick äta middag med vem som helst i världen – vem skulle du välja?
 8. Om du skulle få 100 000 kr att spendera idag, vad skulle du göra?
 9. På vilket sätt gillar du att bli överraskad?
 10. Har du någonsin rest själv? Hur var det?
 11. Beskriv ett enkelt nöje du har.
 12. Vem har lärt dig mest i livet?
 13. På vilka sätt är du samma person som när du var ett barn?
 14. Vad skulle du vilja ha mer tid för?
 15. Vad är orättvisor för dig?

Lust, begär och attraktion funderar som grund i en kortare relation. Men om du vill skapa en långsiktig relation så måste ni dessutom vara goda vänner. Med hjälp av öppna frågor kan ni lära känna varandra på ett djupare plan.