3 steg efter ett gräl

Bearbeta tidigare konflikter eller missförstånd

Har du någon gång haft ett gräl som du upplevt skadat relationen? Det kan också handla om något annat än ett gräl. T ex ett missförstånd eller någon typ av händelse där du eller din partner blivit ledsen eller besviken. Ni kan då stärka er relation och öka förståelsen mellan er genom att bearbeta händelsen i efterhand. Använd vår guide för att prata om en konflikt eller gå igenom stegen nedan. Låt båda svara på varje fråga. Lyssna på varandra utan att avbryta eller kommentera när den andre pratar. 

1. Vad hände?

Berätta vad du upplevde och kände. Använd Tala-lyssna metoden. Bekräfta när du känner dig förstådd. 

2. Vad påverkade?

Berätta om triggers från tidigare upplevelser. Beskriv förutsättningarna innan grälet uppkom. Ta ansvar för ditt bidrag till grälet. 

3. Hur gör vi nästa gång?

Säg vad din partner kan göra. Säg vad du kan göra. Säg tack till varandra.


Visste du att….?

Tidigare konflikter som ni inte löst eller bearbetat kan fortsätta påverka relationen. De kan vara i vägen både för känslomässig kontakt och för sexlust. Genom att prata igenom konflikten i efterhand kan ni öka förståelsen mellan er. Det kan leda till att relationen till och med blir ännu starkare än innan konflikten! Använd gärna vår Konflikt-guide som vägleder er i samtal efter ett gräl, ett missförstånd eller annan händelse där du eller din partner blivit ledsen eller besviken.