Att göra under en konflikt

Bra “reparationsförsök” räddar relationen trots konflikter

De flesta par grälar ibland. Många säger och gör då saker som blir tokiga och kan såra partnern. Men det finns ett “hemligt vapen” som utmärker de par som fortsätter att vara lyckliga tillsammans trots sina konflikter. Det hemliga vapnet är fungerande “reparationsförsök” (Repair Attempts). Det innebär att någon i paret gör eller säger något som minskar känslan av negativitet och som förhindrar att konflikten spårar ur.

Hur kan ett reparationsförsök se ut? 

Det finns många olika varianter som kan fungera. T ex att använda humor, göra en rolig min, dela en sårbar känsla, föreslå att ni tar en paus eller visa att du förstår din partners perspektiv.

Vad påverkar om ett reparationsförsök fungerar eller inte?

Det viktiga är inte hur smidigt eller välformulerat reparationsförsöket är. Det avgörande är istället hur stark er vänskap är i relationen. Om det finns en stark vänskap som grund så brukar även klumpiga reparationsförsök fungera bra! Dr. John Gottman berättar mer i den här korta videon (3,5 min). 


Visste du att….?

Tidigare konflikter som ni inte löst eller bearbetat kan fortsätta påverka relationen. De kan vara i vägen både för känslomässig kontakt och för sexlust. Genom att prata igenom konflikten i efterhand kan ni öka förståelsen mellan er. Det kan leda till att relationen till och med blir ännu starkare än innan konflikten! Använd gärna vår Konflikt-guide som vägleder er i samtal efter ett gräl, ett missförstånd eller annan händelse där du eller din partner blivit ledsen eller besviken.