Lösbara och olösbara problem

2 typer av konflikter – och varför det är bra att förstå skillnaden

Relationsforskaren Dr. John Gottman menar att det finns två olika typer av konflikter – och att det är hjälpsamt för par att förstå skillnaden. Hur konflikten bäst hanteras beror på vilken typ av problem som ligger bakom.

  • Lösbara problem (Solvable Problems)
    Går att lösa helt genom bra samtal och kompromisser. Använd gärna de här 4 stegen för problemlösning.

  • Olösbara problem (Perpetual Problems)
    Baseras på grundläggande skillnader i värderingar, åsikter och behov. Par med den här typen av konflikter bråkar om samma sak år efter år. Gottmans forskning har visat att hela 69% av alla relationskonflikter är i den här kategorin. 
    • Det går att ha olösbara problem och en lycklig relation samtidigt. Nyckeln är att lära sig leva med olikheterna. Acceptera att de kommer fortsätta finnas där. Prata om dem utan att låta dem ta överhanden. Försök att se situationen lite utifrån och använd gärna humor.
    • Olösbara problem som inte hanteras kan utvecklas till Gridlock-problem och bli slutet på relationen.


Visste du att….?

Tidigare konflikter som ni inte löst eller bearbetat kan fortsätta påverka relationen. De kan vara i vägen både för känslomässig kontakt och för sexlust. Genom att prata igenom konflikten i efterhand kan ni öka förståelsen mellan er. Det kan leda till att relationen till och med blir ännu starkare än innan konflikten! Använd gärna vår Konflikt-guide som vägleder er i samtal efter ett gräl, ett missförstånd eller annan händelse där du eller din partner blivit ledsen eller besviken.