Kommunikation om sex

Kommunicera mera om sex

Enligt professor och relationsexpert John Gottman är en av nycklarna till ett bra sexliv att känna sig bekväm med att prata öppet om sex med sin partner. Att uttrycka vad man behöver sexuellt och våga vara sårbar. 91% av de par som inte var bekväma med att prata om sex uppgav att de inte heller var tillfredsställda med sina sexliv. 

Vad går att göra för att bli mer bekväm med kommunikation om sex? Ett förslag är att fråga din partner om vad som kändes bra för hen när ni hade sex senast. Det är ett sätt att lyfta fram det positiva och få konkreta exempel. Gottman rekommenderar de här 3 frågorna:

  • Vad gjorde vi som fick dig att känna närhet till mig? 
  • Vad gjorde vi som fick dig att bli avslappnad och bekväm? 
  • Vad gjorde vi som du tände på?  

Visste du att…?

Att kunna prata om sex på ett bekvämt sätt med sin partner är starkt kopplat till tillfredsställelse. Inte bara tillfredsställelse med sexlivet utan med hela relationen. Både kvantiteten (hur mycket ni pratar) och kvaliteten (att ni är tydliga och specifika) spelar roll. Ett tips för att komma igång med mer sex-prat är att använda vår kortlek med 105 frågor om sex & intimitet eller vår iPhone app “Relationsfrågor”.