Hormoner och konflikter

Vad händer egentligen i kroppen under en konflik?

De här hormonerna kan frisättas i kroppen under ett gräl:

  • Kortisol och adrenalin
    Det här är stresshormon som frisätts när vi t ex är misstänksamma, ljuger, försöker övertyga någon och saknar viljan att förstå den andre. Om hormonerna frisätts kan de göra att vi blir mer negativa, dömande och dåliga på att se nyanser. De kan också göra att vi känner hopplöshet och upplever att situationen aldrig kommer bli bättre.

  • Oxytocin
    Lugn och ro-hormon som motverkar effekterna av kortisol och adrenalin. Frigörs vid kärleksfull beröring och massage – men även utan fysisk kontakt, t ex om någon lyssnar empatiskt och visar vilja att förstå och förlåta. 

Slutsatsen blir att det sällan leder någonstans att fortsätta en diskussion om ni hunnit få stora påslag av kortisol och adrenalin (ta då en paus och fortsätt diskussionen när ni känner er lugnare igen). Det är däremot smart att även under ett gräl försöka framkalla oxytocin. Det kan du göra t ex genom att lyssna uppmärksamt och visa att du verkligen vill förstå din partner. 


Visste du att….?

Tidigare konflikter som ni inte löst eller bearbetat kan fortsätta påverka relationen. De kan vara i vägen både för känslomässig kontakt och för sexlust. Genom att prata igenom konflikten i efterhand kan ni öka förståelsen mellan er. Det kan leda till att relationen till och med blir ännu starkare än innan konflikten! Använd gärna vår Konflikt-guide som vägleder er i samtal efter ett gräl, ett missförstånd eller annan händelse där du eller din partner blivit ledsen eller besviken.