Hantera svek

9 steg för att hantera svek

Har du varit med om ett svek i relationen? Vill du och din partner gå vidare men är osäkra på hur? Den här processen i 9 steg hjälper er att försonas och undvika att fastna i roller av offer och förövare eller att gå runt och bära på känslor som skuld, skam och bitterhet.

Processen har sin grund i hur urbefolkningar traditionellt hanterat oönskade och svekfulla beteenden i en grupp. Den har sedan utvecklats för att användas i fängelser där brottsoffer och fångar fått mötas och getts möjlighet till försoning och läkning (kallas då Restorative Justice).

Att gå igenom stegen betyder självklart inte att du godkänner eller ens förlåter det som har hänt. Det betyder bara att du är öppen för att förstå den andre på djupet och att själv bli sedd i dina upplevelser och din smärta.

De här 9 stegen är en vidareutveckling av Restorative Justice som har anpassats till par som varit med om svek i kärleksrelationen. Den kallas då Restorative Relationship Process. Här får du guidning genom varje steg. Processen kan kännas omfattande och tidskrävande men den fungerar verkligen och har potential att ge er en nystart i relationen.

Innan du börjar

Presentera processen för din partner och säkra att ni båda är öppna för att ha ett samtal med intentionen att förstå varandra utan att gå in i anklagelser eller kritik. Avsätt gott om tid (gärna 2-3 timmar). Kanske kommer processen ta ännu längre tid och behöva delas upp på flera tillfällen.

Välj en person som ska börja prata (kallas här “talaren”). Den andra personen börjar med att lyssna (kallas här “lyssnaren”). Den som känt sig mest sviken kan med fördel börja med att vara talare. Ni kommer senare i processen att byta roller.

STEG 1

Talaren: Börja med att beskriva din upplevelse av händelsen. Undvik att gå in i kritik eller att beskylla den andre. Om det är en längre berättelse så dela gärna upp den i flera delar så att lyssnaren får det lite lättare att återberätta varje del.

Lyssnaren: Lyssna med ett öppet sinne och hjärta. Försök att hålla ditt fulla fokus på talaren. Att lyssna är här en aktiv process och kräver din uppmärksamhet och närvaro.

När talaren är färdig med sin berättelse ska du sammanfatta det du hört, utan att lägga till några egna tankar eller åsikter.

STEG 2

Talaren: Checka in med dig själv om du känner dig förstådd av lyssnaren. Om du gör det kan ni hoppa direkt till steg 3. Om inte, repetera det du känner är viktigt att din partner ska förstå. Det är okej om ni behöver upprepa det här steget flera gånger. Gå inte vidare förrän du verkligen känner dig helt förstådd.

Lyssnaren: Om din partner inte känner sig helt förstådd, ställ då frågan “Vad behöver jag veta för att bättre kunna förstå din upplevelse och ditt perspektiv?”. Lyssna och sammanfatta sedan vad du får höra igen. Upprepa så många gånger som talaren behöver.

STEG 3

Talaren: Ta emot bekräftelse på att lyssnaren har hört och förstått. 

Lyssnaren: Bekräfta att du förstår talarens perspektiv. Du kan göra det genom att säga något i stil med “Jag förstår varför det här har varit så smärtsamt för dig”, “Det känns logiskt och vettigt att du har upplevt det såhär”, “Jag förstår att du känt på det sätt som du gjorde”. 

Det här betyder inte att du håller med din partner till 100% eller att din individuella upplevelse inte är lika giltig. Det betyder inte heller att det som talaren berättat stämmer med fakta. Det betyder enbart att du förstår och bekräftar den andres perspektiv och upplevelse.

STEG 4

Talaren: Tacka din partner för bekräftelsen. Dela om du nu upplever några positiva känslor kopplat till att du blivit hörd och förstådd. 

Lyssnaren: Ta ansvar. Berätta för din partner vad du ser som din del i det som skett mellan er. Dela vad du specifikt ångrar, vad du vill be om förlåtelse för och vad du skulle kunna ha gjort annorlunda. Undvik att ursäkta, förklara eller försvara ditt beteende. Var också noga med att inte gå in i en offer-roll utan fokusera på att ta ansvar.

STEG 5

Talaren: Acceptera din partners förlåt om du känner att du kan göra det. Annars beskriver du vad du fortfarande behöver från din partner för att kunna acceptera hens försök att ta ansvar och be om förlåtelse. 

Lyssnaren: Bara lyssna utan att kommentera.

STEG 6

Talaren: Nu är det din tur att ta ansvar. Berätta för din partner vad du ser som din del i det som skett mellan er. Dela vad du specifikt ångrar, vad du vill be om förlåtelse för och vad du skulle kunna ha gjort annorlunda. Undvik att ursäkta, förklara eller försvara ditt beteende.

Lyssnaren: Bara lyssna utan att kommentera.

STEG 7

Byt roller så att talaren blir lyssnare och lyssnaren blir talare. Repetera stegen 1-6. 

STEG 8

Turas om att dela vad ni tar med er från den här processen och vilka viktiga lärdomar ni fått. Kan några av de här insikterna användas för överenskommelser gällande hur ni ska hantera liknande situationer i framtiden? 

STEG 9

Formulera gemensamma överenskommelser. Är det något som behövs för att reparera det som skett? Hur kan ni hantera en liknande situation bättre nästa gång? Är det någonting ni behöver från varandra för att kunna lämna det som hänt bakom er och gå vidare? 

Turas om att dela 1-3 saker som du själv kan göra annorlunda nästa gång och sedan 1-3 saker som din partner skulle kunna göra annorlunda. 

Skriv gärna ner det ni kommer överens om. Ha era nedskrivna överenskommelser tillgängliga så att ni enkelt kan gå tillbaka till dem om det behövs i framtiden.