Bekräftande ord

Visa kärlek för någon med detta kärleksspråk:

  • Visa uppmundran, bekräfta och visa uppskattning
  • Ge genuina komplimanger ofta