Trygg anknytning

Trygg anknytning

Illustration: Inspired by Amalia

Är bekväma med intimitet och är ofta varma och kärleksfulla. Har en tro på att kärleksfulla och trygga relationer är möjliga, är inte särskilt rädda för att bli övergivna. Relationer associeras med trygghet och närhet. Har ofta en positiv syn på sig själva, sina partners och sina relationer. De är bekväma både med att vara själva och med att vara nära andra. De kan hantera de jobbiga känslor som ibland uppkommer vid ensamhet respektive vid närhet. Det här är den vanligaste anknytningstypen.

Kännetecken för en trygg anknytning

En tro på att kärleksfulla och trygga relationer är möjliga.

Relationer associeras med trygghet och närhet – inte särskillt rädd för att bli övergiven.

Du har också troligen en positiv syn på dig själv, dina partners och dina relationer.