Otrygg undvikande anknytning

Otrygg-undvikande anknytning (vuxen)

Illustration: Inspired by Amalia

Jämställer ofta intimitet med förlust av självständighet och försöker ständigt att minimera närhet. Är ofta mer tankestyrda än känslostyrda. Upplevs av många som trygga och självständiga. Kan ha svårt att tala om känslor och hittar snabbt ”brister” hos sin partner. De kan känna obehag när de kommer någon annan känslomässigt nära, de upplever ofta att de behöver ha en distans till andra för att kunna hantera sina känslor (d.v.s. precis tvärtemot hur de med otrygg-ambivalent anknytning fungerar).

Så påverkas dina relationer om du är otrygg undvikande

9 minuter video som förklarar hur den otrygga undvikande relationstypen påverkar dina relationer. Och var kommer den egentligen ifrån?

Nästa steg: Så kan du hantera din relationstyp
Kännetecken

Mer tankestyrd än känslostyrd.
Ofta social & utåtriktad.
Upplevs som trygg & självständig.
Känns svårt att tala om känslor.
Hittar snabbt “brister” hos sin partner.