4 steg för problemlösning

Konsten att kompromissa

Har du och din partner en konflikt eller tycker olika i en specifik fråga? Då är ett tips att testa de här fyra stegen för att lösa problemet. Målet är att komma fram till en kompromiss som känns okej för båda.

Alla relationsproblem går inte att lösa på det här sättet. Om era kärnvärderingar i en viss fråga är helt olika behöver ni istället lära er att acceptera och leva med olikheterna. Läs gärna mer om Olösbara problem (Perpetual Problems) här.

1. Starta mjukt

Beskriv vad du känner utan att anklaga eller kritisera din partner. Börja dina meningar med “Jag” istället för med “Du”. Beskriv vad du önskar och behöver istället för att vad du inte vill. Försök att vara tydlig och vänlig.

2. Håll nere negativitet

Låt inte era samtal “spåra ur” så att ni blir mer och mer negativa. Var uppmärksam på om ni börjar säga elaka saker till varandra eller om det blir en hård och vass stämning. Stoppa då samtalet och försök “reparera”. T ex genom att beskriva hur du känner i stunden, säga en sak du uppskattar med din partner, använda humor eller be om ursäkt.

3. Pausa och hitta lugn

I samtal om ett känsligt ämne finns risk att bli “psykologiskt överväldigad”. Det kan vara riktat utåt (som ett vredesutbrott) eller inåt (genom att “stänga av” och bli tyst). Om någon av er kommer in i ett sådant tillstånd är det ingen mening med att fortsätta samtalet om problemlösning. Det ni kan göra är att tidigt lägga märke till tecken på om någon håller på att bli överväldigad. Ta då en paus i ca 20 minuter och gå i väg var för sig. Försök lära er sätt att bli lugna igen. Det kan t ex vara att ta en promenad eller lyssna på musik.

4. Utforska var ni kan mötas

Rita nu två cirklar var. Först en inre cirkel där du skriver ner aspekter av problemet som du absolut inte kan tänka dig att förhandla om (de här aspekterna handlar ofta om dina kärnvärderingar). Gör sen en yttre cirkeln där du skriver ner sådant som du kan tänka dig att vara flexibel kring. D v s de aspekter av problemet som du kan tänka dig att kompromissa med. Visa sen era cirklar för varandra och utforska om och var ni kan mötas.


Visste du att….?

Tidigare konflikter som ni inte löst eller bearbetat kan fortsätta påverka relationen. De kan vara i vägen både för känslomässig kontakt och för sexlust. Genom att prata igenom konflikten i efterhand kan ni öka förståelsen mellan er. Det kan leda till att relationen till och med blir ännu starkare än innan konflikten! Använd gärna vår Konflikt-guide som vägleder er i samtal efter ett gräl, ett missförstånd eller annan händelse där du eller din partner blivit ledsen eller besviken.