Om jag är osäker på min anknytningsstil, vad kan jag tänka på då?

Om du är osäker på din anknytning

Det är inte ovanligt att inte känna igen sig 100% i någon anknytningsstil. Anknytningen är mer som en glidande skala och olika beteenden kan dyka upp och förstärkas i olika livssituationer. Din anknytningstyp kan ändras genom livet och inte minst genom de personer som du har nära kontakt med. Om du har en partner med trygg anknytning så är det troligt att du över tid påverkas till att bli mer trygg själv.

Vårt tips är därför att inte lägga för mycket fokus på att försöka “hitta” din anknytningsstil. Utan istället fokusera på de specifika tillfällen då det uppkommer problem i relationen och hur just de problemen kan hanteras. Både träning i medveten närvaro och tvärtom-metoden är ofta hjälpsamt, oavsett typ av anknytning.