Den lilla och den stora människan

Lär dig att skilja på tankar och känslor

Genom att använda verktyget så kan det bli lättare för dig att skilja på tankar och känslor.

I situationer där antingen tankar eller känslor tar över så kan verktyget den lilla och stora människan hjälpa dig att mer balanserat analysera situationen.

För vem?

Hamnar du ibland i situationer där tankar eller känslor helt tar över? Då kan detta verktyg hjälpa dig att bli mer balanserad!

Så använder du verktyget

Är du osäker på hur du ska hantera en relationsutmaning?
Har du kanske redan idag en relationsutmaning som du funderar kring eller som känns fel på något sätt? Då passar detta reflektionsverktyg bra för att få klarhet i hur du ska förhålla dig till läget.

Tänk att du själv är uppdelad i två personer:

1. Den stora personen, som representerar dina tankar. Den stora människan tänker sig fram till vad som är rätt för dig.

2. Den lilla personen, som respresenterar dina känslor. Den lilla människan utgår från hur saker och ting känns för att ta sig fram till vad som är rätt.

Målet är samarbete
Målet är att dessa två personer samarbetar för att du ska fungera optimalt.

Vilken person dominerar dig?
Om du har en otrygg undvikande relationstyp så tenderar den stora personen att dominera. Du har då lärt dig att inte lyssna på den lilla personen.

Om du har en otrygg ambivalent relationstyp så tenderar den lilla personen att dominera.

Ställ frågan till den stora och lilla personen inom dig

Ställ frågan till först den lilla personen inom dig (Vad känner du?)
T ex “Varför svarar hon inte när jag ringer?”

Ställ sedan frågan till den stora personen inom dig (Vad tänker du?)
T ex “Varför svarar hon inte när jag ringer?”

Utskriftsvänlig PDF

Ladda ner och skriv ut denna PDF för att enklare använda “Den lilla och stora människan”