Trygg anknytning hos barn

Trygg anknytning hos barn i främmandesituationen

Barnet visar ledsenhet när föräldern försvinner. När föräldern sen återvänder reagerar barnet snabbt med glädje och trygghet. Barnet kryper gärna upp i förälderns famn.