Metoder för att hantera min svartsjuka

Metoder för att hantera min svartsjuka

Metoder för att hantera min svartsjuka 150 150 Bättre Relationer

Jag har fått så mycket mer insikt om mig själv och mina invanda mönster genom att läsa boken. Men framför allt så har jag börjat acceptera mig själv och lärt mig metoder för att hantera min svartsjuka.