Otrygg-desorganiserad anknytning hos barn

Otrygg-desorganiserad anknytning hos barn i främmandesituationen

Barnet visar tecken på rädsla och störningar i anknytningsmönstret som inte passar in i någon av de andra kategorierna. Kategorin “otrygg-desorganiserad anknytning” adderas efter de andra anknytningstyperna av psykologen Mary Main. När föräldern återvänder i testet kan kan ett barn med otrygg-desorganiserad anknytning exempelvis bli passivt och stelna till eller så kan det uppvisa ett motsägelsefullt beteende genom att både försöka närma sig och undvika föräldern. Föräldern har ofta själv upplevt någon typ av trauma, förlust eller depression som gjort det svårare att skapa en anknytning till barnet.