Otrygg-ambivalent anknytning hos barn

Otrygg-ambivalent anknytning hos barn i främmandesituationen

Barnet blir förtvivlat när föräldern är på väg att lämna rummet. Ofta reagerar barnet med att gråta högljutt, protestera och försöka hålla kvar föräldern. När föräldern kommer tillbaka igen verkar barnet på ytan bli lugnare, men den inre stressresponsen kvarstår. Barnet vill växelvis bli upplyft av föräldern och växelvis komma ner på golvet och skapa distans igen. Barnen som beter sig såhär har lärt sig att de inte kan ta för givet att de kommer få närhet från sina föräldrar när de vill och behöver. Barnen blir högljudda, utåtagerande och “klängiga” för att föräldrarna ska ge dem mer uppmärksamhet.