Vad kan jag lära mig av mina svagare kärleksspråk?

Om du har ett lågt värde på ett kärleksspråk som t ex “Gåvor” så kan det vara bra att vara medveten om det.

Om en vän eller partner ger dig en present så kanske det inte betyder så mycket för dig. Men för din vän eller partner så kan det vara ett sätt att visa uppskattning på gentemot dig. Här kan du då välja att ändå visa uppskattning tillbaka då givaren troligen har högre värde på detta kärleksspråk.