Hur tar jag reda på min parters kärleksspråk?

Så kan du identifiera vilket kärleksspråk din partner har:

1. Observera hur din partner uttrycker kärlek till andra – det kan vara dennes språk!

2. Fundera på vad din partner oftast klagar på och vad hen ber om från sina närstående. Det kan också ge en idé.

3. Gary Chapmans (upphovsman till språken) teori är att vi människor tenderar att använda vår eget kärleksspråk när vi uttrycker vår kärlek till andra.