Attached

Attached – “The New Science of Adult Attachment and How It Can Help You Find–And Keep– Love”

Boken innehåller många exempel för att illustrera hur de olika anknytningarna fungerar. Även bra tips på hur du kan förhålla dig till de andra anknytningsstilarna. Exempelvis hittar du övningar att göra i relationer där en person är otrygg-ambivalent och den andra är otrygg-undvikande. 

Du hittar också tydliga strategier anpassade för dig som har en ambivalent anknytning.

Visa fler boktips >>