Utmaningar för dig med en otrygg ambivalent anknytning

Du öppnar upp dig och vill ha närhet snabbt – kan skrämma bort partners

Redan under de första dejterna med din partner kan du börja dela med dig av personliga och intima berättelser. Du kan snabbt känna stark passion och förälskelse. Det kan kännas som att du vill “sammansmälta” med din partner. Ibland leder det till att din partner blir skrämd, vill ta det långsammare eller backa.

Du känner dig lätt övergiven när du är ifrån din partner -kan upplevas som “klängig”

Allt kan kännas toppen när du är tillsammans med din partner men så fort ni är ifrån varandra drabbas du av känslan att du kommer bli övergiven. Känslan kan ibland bli outhärdligt stark. Du vill ha kontakt och närhet med sin partner snart igen. Helst vill du att ni är ifrån varandra så lite som möjligt. Det kan upplevas som “klängigt” av din partner om hen har ett större behov av frihet och självständighet.

Du får panik om din partner inte hör av sig -hen kan känna sig kontrollerad

Om din partner inte svarar när du ringer eller skickar meddelanden kan du känna panik. Ditt förnuft kan tala om för dig att det troligen finns en bra förklaring (din partner kanske är upptagen i ett möte eller ha slut batteri på telefonen). Ändå tar dina känslor lätt över och övertygar dig om att något allvarligt har hänt (kanske har din partner ändrat sig och vill avbryta relationen, kanske går hen inte att lita på?). Du känner att du måste ha kontakt och det kan resultera i att du ringer och smsar väldigt många gånger tills du får svar. Din partner kan då känna sig övervakad och begränsad.

Du får bekräftelse av din partner -men slutar ändå inte tvivla på om hens kärlek är äkta och beständig

Din partner ger dig mycket bekräftelse och komplimanger. Hen visar uppskattning och tar ofta initiativ till att ni ska träffas. Trots det känner du ständigt en rädsla över att din partner kanske kommer att lämna dig. Du känner inte att du fullt ut kan lita på hens kärlek. Det kan leda till att din partner känner sig misstrodd och har svårt att förstå dig.

Du känner svartsjuka -även om det inte finns några rationella skäl

Du kan lätt känna dig svartsjuk på andra personer i din partners närhet. Du känner rädsla för att din partner ska vara/bli intresserad av andra och överge dig. Det behöver inte finnas några starka eller rationella skäl för dig att vara svartsjuk, känslan av svartsjuka kommer till dig ändå. Känslan av svartsjuka kan vara mycket påfrestande för dig bära på. Det kan också få din partner att känna sig kontrollerad och anklagad.

Du kan bli avvisande och plötsligt avbryta relationen -om du upplever att din partner är opålitlig

Om din partner gör något som får dig att tvivla på om hen verkligen är pålitlig kan du plötsligt bli avvisande. Ibland kan det räcka med ett litet felsteg från din partner (t.ex. att hen glömde att ringa upp på kvällen som hen sagt) för att få dig att explodera inombords och välja att dra dig undan. Ditt anknytningssystem har triggats och det kan ta lång tid innan du blir lugn igen. I vissa fall kan det leda till att du väljer att plötsligt avsluta relationen, trots att du egentligen vill fortsätta vara tillsammans med din partner.

Du kan växla mellan att vilja ha mycket närhet och att avvisa din partner – ambivalensen kan ta mycket energi

Ordet “ambivalens” betyder att ha samtidiga och motstridiga känslor för någon eller något. T.ex. att känna både kärlek och hat/rädsla på samma gång. Har du en otrygg-ambivalent anknytning är det vanligt att du den ena stunden vill ha mycket närhet men kort därefter kan växla till att bli avvisande. De känslosamma växlingarna kan ta mycket energi, göra din partner förvirrad och slita på relationen.

Gå till huvudsidan för otrygg ambivalent anknytning >>