Uppdatering anknytningstest

Så klassificeras anknytningstypen

  • Testet är grundat på anknytningsteori och mäter den ambivalenta samt undvikande dimensionen.
  • Kategorisering görs med hjälp av data från ca 8 000 tester gjorda här på Bättre Relationer.
  • Skalan är 1 – 7 (där vissa frågor värderas åt motsatt håll).
  • För att bli klassad otrygg ambivalent behöver du få ett genomsnitt på denna dimension som är större än 4,0 (som är medianen)
  • För att bli klassad otrygg undvikande behöver du få ett genomsnitt på denna dimension som är större än 3,11 (som är medianen)

Vill du veta mer om bakgrunden till anknytningsteori?
Läs forskaren Chris Fraley’s sammanfattning (engelska).