Tvärtom-metoden

Gör tvärtom vad du normalt skulle göra

Förenklat så ska du i vissa situationer som du bestämt, agera tvärt emot vad som egentligen verkar vara vettigt.

Steg 1 – Gör en situationsanalys

1. Finns det situationer där du agerar på ett sätt som brukar skapa problem för dig? Skriv ner några sådana idéer. Känns det svårt? Fråga dina nära vänner om de kanske kan ge tips på vad du gör som orsakar problem i dina relationer.

2. Ladda ner PDF dokumentet med mallen och skriv ut det, eller använd som mall.

3. Följ instruktionerna i mallen.

Steg 2 – Ta reda på tvärtom-beteendet

Utgå ifrån ditt gamla beteende och försök att hitta tvärtom-beteendet. Du hittar en mall för detta i PDF:en som passar bra att skriva ut.

Steg 3 – Små steg till större förändringar

Genom att gå emot dina tankar och känslor och göra detta “obehagliga” beteende så kan du på sikt få till stora förändringar. I början kommer det troligen att vara väldigt jobbigt, men på sikt så kan det ge stort resultat. Du lär upp ditt medvetande och du skapar större frihet i ditt agerande så att dina impulser inte fängslar dig i gamla beteenden.

För vem?

I boken Hemligheten rekommenderar de denna metod för dig som har en otrygg relationstyp.

Resurser

PDF med steg för steg

Ladda ner och skriv ut mallen som hjälper dig att använda Tvärtom-metoden steg för steg.