Kan min anknytning ändras?

Det korta svaret är “Ja”!

Du kan på många sätt påverka din anknytning även som vuxen. De finns personer som helt och hållet ändrar anknytningstyp under livet (t.ex. från ambivalent till trygg). Många andra har kvar samma anknytning men lär sig att förstå och hantera den. På så sätt kan de lättare bygga upp och behålla harmoniska kärleksrelationer.

Ca 30% ändrar sin anknytningstyp som vuxna

Enligt psykiater Amir Levine och psykolog Rachel Heller är det i genomsnitt 25-30% som ändrar anknytningstyp på grund av olika upplevelser och erfarenheter de får genom livet (Levine och Heller, 2011). I en amerikansk långtidsstudie av förändringar i anknytningsmönster hade 30% av deltagarna ändrat sin anknytning efter 4 år (Kirkpatrick och Hazan, 1994). Troligtvis är sannolikheten för en förändring ännu större för de personer som aktivt arbetar med att påverka sina anknytningsmönster.

Här är exempel på sådant som kan skapa en varaktig förändring:

Berit Brogaard (Phd) ger några exempel på vad som kan skapa förändring i sitt inlägg om anknytningsteori.

Faktorer som kan få den med trygg anknytning till att bli otrygg

  • Otrygga vänner
  • En elak partner
  • Ett hjärtskärande uppbrott
  • Traumatisk livshändelse av något slag

Faktorer som kan få den med otrygg anknytning till att bli trygg

  • Lojala vänner
  • Hälsosamma och trygga kärleksrelationer
  • Att ha en trygg partner
  • Förbättrad relation med sina föräldrar

Källor

Kirkpatrick, Lee A. och Hazan, Cindy (1994). Attachment styles and close relationships: A four-year prospective study. Personal Relationships, 1(2): 123-142.

Levine, Amir och Heller, Rachel, Attached: Identify your attachment style and find your perfect match, New York, Penguin Publishing Group, 2011.