Så kan din barndom påverka dina relationer

Introduktion till anknytningsteori

Anknytningsteori

Teorin delar upp personer i tre olika grupper baserat på vilka relationsproblem de har.

Teorin bygger på att vi lär oss redan som mycket små hur relationer fungerar.

John Bowlby utvecklade teorin på 1950-talet.

Vill du veta mer om bakgrunden till anknytningsteori?
Läs forskaren Chris Fraley’s sammanfattning (engelska).