3 sätt för att få mer intimitet i relationen

3 sätt för att få mer intimitet i relationen

3 sätt för att få mer intimitet i relationen 150 150 Bättre Relationer

Många par önskar sig ännu mer intimitet i relationen. Kanske hör du till dem?

Per Carlbring, professorer i psykologi och en av författarna till den nya boken “Närmare varandra – nio veckor till en starkare parrelation” menar att verbal intimitet är lika viktig som fysisk.

Här kommer 3 tips för öka känslan av intimitet:

  1. Säg något du uppskattar med din partner till hen varje dag, testa i en vecka!
  2. Se din partner i ögonen. Prova att sätta en timer på 1-3 minuter och ha ögonkontakt under hela den tiden.
  3. Boka in en kväll i veckan då ni ger tid och utrymme för intimitet. Var tydliga med att det inte behöver leda till sex, utan att ni ska mötas i sensualiteten.


Om du vill stärka din relation kan du läsa om vår onlinebaserade parkurs här.