Tala lyssna-metoden

Tala lyssna-metoden

Tala lyssna-metoden 1786 1018 Bättre Relationer

Har du upplevt att du ibland har svårt att förstå din partner? Vem har inte det!? Nu ska du få prova ett av mina favoritverktyg som heter “Tala lyssna-metoden”.

I förra utskicket skrev jag om hur en kan bli en bättre lyssnare. Idag vill jag även inkludera nästa steg som handlar om att förstå.

Tala lyssna-metoden
Metoden fungerar så att en av er har ordet och den andra lyssnar och återberättar det talaren sagt. Sen byter ni roller.

Tala lyssna-metoden är ett verktyg att använda vid känsliga/konfliktfyllda samtal. Syftet är först och främst att förstå varandras perspektiv vilket ibland kan kännas mer eller mindre omöjligt.


Kortfattade instruktioner för Jonas & Maria
1. Maria talar och Jonas lyssnar
2. Jonas återberättar det Maria säger och Maria förtydligar om det var något Jonas inte förstod rätt.
3. Jonas återberättar igen om han inte hade uppfattat allt helt korrekt.
4. När talaren (Maria) känner sig färdig och förstådd så byter de roller så att Jonas blir talare.

Video som visar hur det kan gå till


Regler

  • Personen som har ordet är den med talpinnen
  • Talaren behåller talpinnen så länge talaren har ordet. Lyssnaren återberättar.
  • Turas om att hålla i talpinnen.

Regler för den som talar

  • Tala utifrån dig själv och inte från din partners perspektiv.
  • Tala korta stunder i taget.
  • Ge talpinnen till lyssnaren när du känner att lyssnaren tagit in det du ville säga.

Regler för den som lyssnar

  • Återberätta det du hör med dina egna ord.
  • Återberätta det talaren säger. Lägg inte in egna åsikter!
  • Argumentera inte emot talaren. Bara lyssna!

Övning att göra med din partner

För att träna på verktyget, börja med att berätta om något som du uppskattar hos din partner. Om ni sen vill så kan ni börja använda detta verktyg även i lättare konflikter till en början, för att sen använda i alla typer av konflikter.

Parkurs
Lär dig detta och mycket mer i vår parkurs.

Källa
Övningen kommer från boken “Fighting for Your Marriage” av Howard J Markman, Scott M Stanley, Susan L Blumberg