Förakt (det värsta!) är det tredje av de 4 relationsgifterna

Förakt (det värsta!) är det tredje av de 4 relationsgifterna

Förakt (det värsta!) är det tredje av de 4 relationsgifterna 150 150 Bättre Relationer


Förra veckan tittade vi på det andra relationsgiftet som var Försvarsläge och innan dess Kritik. Idag ska vi titta närmare på det tredje och värsta som är Förakt.

Med hjälp av de fyra relationsgifterna kan Dr. Gottman med 90% säkerhet förutspå skilsmässor.

Relationsgift 3 — Förakt

Ett föraktfullt beteende uttrycker på ett eller annat sätt att jag är en bättre människa än min partner. Är den starkaste indikationen på en relationskris. Innebär t ex att se ner på sin partner, att förolämpa sin partner eller att verka överlägsen.

Första motgiftet till Förakt

Öva på att uttrycka era behov och bygg respekt genom att öva på att respektera varandras behov.

Andra motgiftet till Förakt

Skapa en uppskattande kultur genom att öva på att se vad som är bra med din partner. Vad är du tacksam över eller uppskattar hos din partner? När förakt väl infunnit sig så kan det vara en lång väg tillbaka till en kultur där paret ser de positiva sidorna hos varandra. Då är det extra viktigt att jobba aktivt med det här motgiftet.

Video på hur det kan se ut

Här visar mitt demo-par Jesper och Josefin hur förakt kan se ut (1 min) från Bättre Relationers parkurs.


Originally published at www.battrerelationer.se.