Bättre kommunikation fixar inte relationen

Bättre kommunikation fixar inte relationen

Bättre kommunikation fixar inte relationen 150 150 Bättre Relationer

Det är ju vad alla säger, eller? Lär dig kommunicera bättre så löser det sig och ni är lyckliga i alla era dagar? Jag har själv sagt det till andra.

Dr. John Gottman menar att det troligen är den största myten av alla.

  • Dålig kommunikationsteknik är okej: De lyckligt gifta paren som Gottman observerat använder sällan särskilt bra kommunikationstekniker. Det är inte kommunikationen som är nyckeln.
  • Positiv inställning: De par som är bäst på att hantera konflikter har byggt upp en stark positiv inställning (PSO) gentemot varandra. Den positiva inställningen skapas med hjälp av vänskap.
  • Vänskap är nyckeln: Det bästa sättet att förebygga och hantera konflikter är att bygga en djup vänskap. Du kan t ex ta hjälp av öppna frågor för att utforska varandra.

Originally published at www.battrerelationer.se.