Relationsvisdom från Björn Natthiko Lindeblad (fd. buddhistmunk)

Relationsvisdom från Björn Natthiko Lindeblad (fd. buddhistmunk)

Relationsvisdom från Björn Natthiko Lindeblad (fd. buddhistmunk) 150 150 Bättre Relationer

Jag fick förmånen att träffa Björn Natthiko Lindeblad (buddhistmunk i 16 år) under ett soligt bröllop i Toscana i juli. I hans roll som ceremonimästare höll han ett vackert och insiktsfullt tal.

Här följer de vackra orden:

Måtte ni aldrig tro att ni vet vem den andre är. Utan mer och mer möta varandra som det outgrundliga mysterium varje människa är.

Måtte ni sätta mer och mer värde på alla sätten ni är olika. Glädjas åt hur ni kompletterar varandra snarare är fastna i att den andre borde vara mer som jag.

Måtte ni aldrig sluta att verkligen lyssna på varandra. Här finns nyckeln till så mycket.

Måtte ni inte begära av varandra att göra varandra lyckliga, eller belasta varandra för dom oundvikliga olyckliga stunderna. Och samtidigt måtte ni göra allt ni kan för att glädja, stötta och trösta varandra.

Måtte ni hjälpa varandra att växa i det som är vackert i oss människor. Generositet, medkänsla, närvaro, uppriktighet, tålamod, ödmjukhet, innerlighet, integritet, hjälpsamhet, empati, sanningstörst, I could go on…

Måtte ni aldrig sluta överraska varandra. Såväl i stort som i smått.

Måtte ni hitta rätta avståndet till varandra. Som träden i en dikt jag tycker mig minnas. Nära nog för era rötter att hålla stadigt i varandra. Ibland på sätt som andra inte kan se. Med tillräckligt avstånd mellan er så vinden blåser fritt, och er skugga inte faller på varandra.

Måtte ni aldrig sluta se det i varandra, som gjorde att ni valde varandra från början.

Måtte ni inte börja ta varandra för givna. Måtte ni inte glömma att det kommer en dag då det är dags att ta farväl av varandra. Måtte ni och vi alltid minnas, att vi har varandra till låns. Allihop.

Måtte ni växa i förmågan att vara överseende och storsinta med varandras egenheter och svagheter.

Måtte er kärlek vara som jorden, i det att den kan bära allt. Måtte er kärlek vara som vattnet, renande och svalkande. Måtte er kärlek vara som luften, i det att där finns plats för allt. Måtte er kärlek vara som elden, som värmer och lyser upp.

Måtte ni växa i förmågan att hitta tillbaka till varandra efter samlivets oundvikliga konflikter.

Måtte ni allt mer ledigt kunna använda dessa konflikter till att släppa taget om bagage ni inte längre vill eller behöver bära.

Måtte ni stadigt växa i den förfinade konsten att locka fram skrattet och leken i varandra.

Måtte ni mer och mer frimodigt släppa taget om allt som står emellan er och villkorslös kärlek.

Måtte ni ha allt lättare att både ge och ta emot förlåtelse.

Måtte ni skratta mer åt er själva än åt varandra, och mycket mer med varandra än åt varandra.

Måtte ni älska varandra i nöd och i lust, i medgång och motgång, i samstämmighet och konflikt, tills livet eller döden skiljer er åt.

– Björn Natthiko Lindeblad (Natthiko.se)


Originally published at www.battrerelationer.se.