De flesta (69%) relationsproblem går inte att lösa

De flesta (69%) relationsproblem går inte att lösa

De flesta (69%) relationsproblem går inte att lösa 150 150 Bättre Relationer

Vecka 23, 2017

De flesta (69%) relationsproblem går inte att lösa

Visste du att de flesta problem i ett parförhållande inte går att lösa helt och hållet?

69% av relationskonflikter går inte att lösa.
Det beror på “permanenta” personlighetsskillnader. När forskaren John Gottman tittade på videoklipp av samma par med 4 års mellanrum så grälade de om precis samma saker.

Så kan ni hantera olösbara problem
Acceptans är avgörande för att hantera era personlighetsskillnader. Att välja en annan person innebär att acceptera hela paketet inklusive “brister”. Håll igång dialogen om era olösbara problem och hitta kompromisser som ni båda kan acceptera.

Känner du igen dig?
Hur skulle ditt liv vara annorlunda om du försökte se din partner för precis den hen är? Med alla brister och fördelar? Problemen med våra relationer uppstår nästan alltid när vi jämför vår partner med någon typ av fantasi-bild av vår partner. Det vill säga med någon som inte existerar, förutom i vår egen fantasi. Ju mer du närmar dig din verklighetens partner, desto bättre samtal kan ni ha om era olikheter och hur ni kan leva med dem. Kanske kommer det leda till att du börjar förstå eller till och med uppskatta sidor hos din partner som du tidigare bara sett som irriterande eller problematiska.

Tänkvärt citat
“Att välja partner är att välja en uppsättning problem.” — Dan Wile


Originally published at www.battrerelationer.se.